Wanderungen:


26. Januar 2020: noch zu planen!

23. Februar 2020: noch zu planen!

22. März 2020: Otto-Maigler-See, Hürth (Bertram Dubberke)

19. April 2020: noch zu planen!

17. Mai 2020: noch zu planen!

14. Juni 2020: Aachener Land, Aachen (Columbine Stuhlmann)

12. Juli 2020: Bergheim (Maria & Herbert Wagner)

09. August 2020: noch zu planen!

06. September 2020: noch zu planen!

04. Oktober 2020: noch zu planen!

01. November 2020: noch zu planen!

29. November 2020: noch zu planen!